Το ρήμα

 

Ενεργητική φωνή

  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Ενεστώς
  Παρατατικός
 
Μετοχή
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
Αόριστος β΄
  Ποιητ.
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Παρακείμενος
  Υπερσυντέλικος
 
Μετοχή
Τετελεσμένος
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
 

Μέση φωνή

  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Ενεστώς
  Παρατατικός
 
Μετοχή
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
Αόριστος β΄
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Παρακείμενος
  Υπερσυντέλικος
 
Μετοχή
Τετελεσμένος
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
 

Παθητική φωνή

  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Ενεστώς
  Παρατατικός
 
Μετοχή
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
Αόριστος
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Παρακείμενος
  Υπερσυντέλικος
 
Μετοχή
Τετελεσμένος
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή