Η αυτοπαθής αντωνυμία

1º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :    
         
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
2º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
         
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
3º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :

Δοτική :

Αιτιατική :

Κλητική :