Η προσωπική αντωνυμία

 
1º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση    
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
       
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
       
Δυϊκός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
2º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση    
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
       
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
       
Δυϊκός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
3º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Δυϊκός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :