Η αντωνυμία

 
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Δυϊκός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :