Το ουσιαστικό

 
Αριθμός
Ενικός
Πτώση   Άρθρο   Αττικός τύπος   Ποιητικοί τύποι
Ονομαστική :      
Γενική :      
Δοτική :      
Αιτιατική :      
Κλητική :        
 
Πληθυντικός
                 
Ονομαστική :      
Γενική :      
Δοτική :      
Αιτιατική :      
Κλητική :        
 
Δυϊκός
                 
Ονομαστική :        
Γενική :          
Δοτική :          
Αιτιατική :        
Κλητική :