Το ουσιαστικό

 
Αριθμός
Ενικός
Πτώση   Άρθρο   Αττικός τύπος   Ποιητικός τύπος
Ονομαστική :    
Γενική :    
Δοτική :    
Αιτιατική :    
Κλητική :    
 
Πληθυντικός
             
Ονομαστική :    
Γενική :    
Δοτική :    
Αιτιατική :    
Κλητική :