Το ουσιαστικό

 
Αριθμός
Ενικός
Πτώση   Άρθρο   Αττικός τύπος   Ιωνικός τύπος   Δωρικός τύπος   Ποιητικοί τύποι
Ονομαστική :          
Γενική :            
Δοτική :            
Αιτιατική :            
Κλητική :            
 
Πληθυντικός
                         
Ονομαστική :            
Γενική :          
Δοτική :          
Αιτιατική :            
Κλητική :            
 
Δυϊκός
                 
Ονομαστική :          
Γενική :          
Δοτική :          
Αιτιατική :          
Κλητική :