Το ουσιαστικό

 
Αριθμός
Ενικός
Πτώση   Άρθρο   Ουσιαστικό
Ονομαστική :  
Γενική :  
Δοτική :  
Αιτιατική :  
Κλητική :  
 
Πληθυντικός
         
Ονομαστική :  
Γενική :  
Δοτική :  
Αιτιατική :  
Κλητική :