Η κτητική αντωνυμία

  Ένας κτήτορας Πολλοί κτήτορες
1º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
  Ένας κτήτορας Πολλοί κτήτορες
2º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
  Ένας κτήτορας Πολλοί κτήτορες
3º πρόσωπο
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :