Παραδείγματα αρχαίων ελληνικών λέξεων


1. Ρήματα


2. Ουσιαστικά


3. Επίθετα


4. Αντωνυμίες

4.1 Προσωπική


4.2 Αυτοπαθής


4.3 Αναφορικές


4.4 Οριστική ή Επαναληπτική


4.5 Δεικτικές


4.6 Αόριστες


4.7 Αλληλοπαθής


4.8 Κτητική


5. Άρθρο