Η αλληλοπαθής αντωνυμία

   
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
           
Δυϊκός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :