Το ρήμα

 

Μέση φωνή

  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Ενεστώς
  Παρατατικός
 
Μετοχή
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
Αόριστος β΄
Απαρέμφατο
 
Μετοχή
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Παρακείμενος
  Υπερσυντέλικος
 
Μετοχή
Τετελεσμένος
Μέλλων