Το επίθετο:

 
Αριθμός Πτώση   Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
Ενικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :
                 
Πληθυντικός Ονομαστική :
Γενική :
Δοτική :
Αιτιατική :
Κλητική :