Το ρήμα

 

Ενεργητική φωνή

  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Ενεστώς
  Παρατατικός
 
Μετοχή
Μέλλων
 
 
Απαρέμφατο
Μετοχή
Αόριστος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαρέμφατο
 
 
Μετοχή
 
 
 
  Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο
Παρακείμενος
  Υπερσυντέλικος
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μετοχή
 
 
 
Τετελεσμένος
Μέλλων